تدریس دوره برنامه نویسی متلب

آموزش و کدنویسی الگوریتم های فراابتکاری و ابتکاری 
آموزش و انجام آنالیزهای آماری 
جهت پایان نامه
و
مقالات علمی
 

 
 
/ 0 نظر / 37 بازدید